Naturalna i skuteczna metoda profilaktyki i samoleczenia


Atlas dźwiga nie tylko głowę ..

lecz może odpowiadać, jeśli znajduje się w niewłaściwym położeniu, za wiele bolesnych dolegliwości i zachorowań.

Sytuacja wyjściowa

Czy wiedzieli Państwo, że leżący najbardziej u góry kręg szyjny – atlas – znajduje się u prawie wszystkich ludzi w położeniu rotacyjnym? Fakt ten może prowadzić do wielu zakłóceń fizycznych i psychicznych.

Odkrył to René C. Schümperli, Szwajcar, który sam cierpiał z powodu rotacyjnego ustawienia atlasu i w latach 1993 – 1996 wypracował unikalną na skalę światową metodę, która z jego punktu widzenia i doświadczeń umożliwia jego optymalne pozycjonowanie.

Proces samoleczenia

Jeśli atlas, pierwszy kręg szyjny, znajduje się we właściwej pozycji to możliwe jest osiągnięcie równowagi fizycznej. Uruchamiane są cenne procesy samoleczenia i regeneracji, a organizm człowieka zaczyna funkcjonować lepiej.

Inne leczenie i terapie mogą, dzięki skorygowanemu położeniu atlasu, przynieść lepsze skutki.Pierwszy kręg szyjny - Atlas